Vi forhandler lønn og rettigheter på vegne av våre medlemmer

Foto: Mari Natvig Sandene / LO Kommune

Dette er LO Kommune

LO Kommune er ett av LOs to karteller. LOs representantskap vedtok i juni 1994 at Statstjenestemannskartellet skulle endres til LO Stat og forhandlingssammenslutningen LOK skulle endres til LO Kommune. I utgangspunktet var det vedtatt av LO Kongressen i 1993 at det skulle være fire karteller i LO. LO Industri og LO Service ble også dannet, men begge fikk kort levetid og er lagt ned.  Administrasjonen i LO Kommune ble etablert 1. juni 1997.

Vedtektene sier at LO Kommune skal «virke for medlemsforbundenes faglige, sosiale og økonomiske fellesinteresser».

Kartellets viktigste oppgave er å forhandle lønn og rettigheter på vegne av forbundenes om lag 190 000 medlemmer i KS' tariffområde.

Lønnsoppgjøret i 2023 er et mellomoppgjør. Det betyr at det kun er lønnstillegg som er oppe til forhandling. Oppdateringer rundt årets lønnsoppgjør kommer her.

LO Kommune er også arrangør av 
den årlige Kommunalkonferansen, administrerer OU-ordningen 
i KS' tariffområde og har oppfølgingsansvar for LO Kommune lokalt.LO Kommunes høyeste organ er årsmøtet. Årsmøtet velger styre for to år av gangen. Styret leder virksomheten i samsvar med kartellets og LOs vedtekter. Styreleder for LO Kommune er Mette Nord, forbundsleder i Fagforbundet.  

LO Kommune har 189 646 aktive medlemmer i kommunal sektor.


Forbund

Administrasjonen i LO Kommune ble etablert 1. juni 1997. 
LO Kommune består av følgende forbund i kommunal sektor:

Fagforbundet

Fagforbundet er LOs største forbund med nesten 400 000 medlemmer. Forbundet har medlemmer i nærmere 180 forskjellige yrker. Fagforbundet organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale, statlige, private og offentlige virksomheter og i sykehusene med alle støttefunksjoner.

http://fagforbundet.no

Fellesorganisasjonen (FO)

FO er fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere, og er både en fagforening og et profesjonsforbund. FO har i underkant av 33 000 medlemmer.

http://fo.no

Skolenes landsforbund (SL)

Forbundet organiserer arbeidstakere og studenter innenfor utdanning, opplæring og oppvekst.

http://skoleneslandsforbund.no

Creo

Creo er Norges største kunstnerorganisasjon. Forbundet arbeider for å sikre medlemmene bedre lønns- og arbeidsvilkår, enten de er arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende. Alle som har inntekt fra kunstneriske eller kunstpedagogiske yrker kan bli medlem i Creo.

http://creokultur.no

EL og IT Forbundet

Forbundet organiserer ansatte i telekommunikasjonsbransjen, energiforsyningen, elektrobransjen og IT-bransjen.

http://elogit.no

Norsk Sjøoffisersforbund (NSOF)

Norsk Sjøoffisersforbund er Norges største fagforening for maritime ledere. I Norsk Sjøoffisersforbund samles norske skipsoffiserer som tjenestegjør på alle typer skip og flyttbare innretninger (rigger) - i alle deler av den maritime næringen.

http://nsof.no

Kommunalkonferansen 2023

Tryggere sammen

6. - 7. juni møtes vi igjen på Gardermoen!

Årets konferanse blir et valgverksted og en tidlig oppkjøring til kommune- og fylkestingsvalget i september. Programmet er nå klart og ligger ute på www.kommunal.no .

Statsminister Jonas Gahr Støre, LO-leder Peggy Hessen Følsvik, slampoet og forfatter Guro Sibeko og journalist og forfatter Hilde Østby er blant de bekreftede til programmet.

Under overskriften "Tryggere sammen" skal vi ta for oss temaene som blir viktige frem mot valgkampen. Vi skal snakke om ensomhet, status for velferdsstaten og fagbevegelsens kraft. Vi skal snakke om utfordringene i det som er en vanskelig tid for mange, med økte matvarepriser, høye strømpriser, høyere rente og krig i Europa. Samtidig skal vi, slik vi pleier under Kommualkonferansen, snakke om løsninger.

Du møter selvsagt forbundslederne i LO Kommune under konferansen. Daglig leder i Agenda rådgivning, Tone Foss Aspevoll, skal lede oss gjennom de to dagene.

Påmeldingen er nå åpnet! For lenke til påmelding, praktisk informasjon og priser og oppdatert program, se: www.kommunal.no

Kontakt oss

LO Kommune holder til i Keysersgate 15, Oslo. Inngang fra Pilestredet eller Munchs gate.

Ansatte

Pål Skarsbak

Pål Skarsbak

Eirik Aarek

Eirik Aarek

Mari Natvig Sandene

Mari Natvig Sandene