Vi forhandler lønn og rettigheter på vegne av våre medlemmer

Foto: Kari-Sofie Jensen / Fagforbundet

Om LO Kommune

LO Kommune er ett av LOs to karteller. LOs representantskap vedtok i juni 1994 at Statstjenestemannskartellet skulle endres til LO Stat og forhandlingssammenslutningen LOK skulle endres til LO Kommune. I utgangspunktet var det vedtatt av LO Kongressen i 1993 at det skulle være fire karteller i LO. LO Industri og LO Service ble også dannet, men begge fikk kort levetid og er lagt ned. Administrasjonen i LO Kommune ble etablert 1. juni 1997.

Vedtektene sier at LO Kommune skal «virke for medlemsforbundenes faglige, sosiale og økonomiske fellesinteresser». Kartellets viktigste oppgave er å forhandle lønn og rettigheter på vegne av forbundenes om lag 190 000 medlemmer i KS' tariffområde. LO Kommune er arrangør av 
den årlige kommunalkonferansen, administrerer OU-ordningen 
i KS' tariffområde og har oppfølgingsansvar for LO Kommune lokalt.

 LO Kommunes høyeste organ er årsmøtet. Årsmøtet velger styre for to år av gangen. Styret leder virksomheten i samsvar med kartellets og LOs vedtekter. Styreleder for LO Kommune er Mette Nord, forbundsleder i Fagforbundet.  

LO Kommune har 191 905 aktive medlemmer i kommunal sektor.


Forbund

Administrasjonen i LO Kommune ble etablert 1. juni 1997. 
LO Kommune består av følgende forbund i kommunal sektor:

Fagforbundet

Fagforbundet er LOs største forbund med nesten 400 000 medlemmer. Forbundet har medlemmer i nærmere 180 forskjellige yrker. Fagforbundet organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale, statlige, private og offentlige virksomheter og i sykehusene med alle støttefunksjoner.

http://fagforbundet.no

Fellesorganisasjonen (FO)

FO er fagforeningen og profesjonsforbundet for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Fellesorganisasjonen har rundt 30 000 medlemmer.

http://fo.no

Skolenes landsforbund (SL)

Forbundet organiserer arbeidstakere og studenter innenfor utdanning, opplæring og oppvekst.

http://skoleneslandsforbund.no

Creo

Creo er Norges største kunstnerorganisasjon. Forbundet arbeider for å sikre medlemmene bedre lønns- og arbeidsvilkår, enten de er arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende. Alle som har inntekt fra kunstneriske eller kunstpedagogiske yrker kan bli medlem i Creo.

http://creokultur.no

EL og IT Forbundet

Forbundet organiserer ansatte i telekommunikasjonsbransjen, energiforsyningen, elektrobransjen og IT-bransjen.

http://elogit.no

Norsk Sjøoffisersforbund (NSOF)

Norsk Sjøoffisersforbund er Norges største fagforening for maritime ledere. I Norsk Sjøoffisersforbund samles norske skipsoffiserer som tjenestegjør på alle typer skip og flyttbare innretninger (rigger) - i alle deler av den maritime næringen.

http://nsof.no

Kommunalkonferansen 2021

Nytt flertall - Et mer rettferdig Norge

Årets digitale valgverksted byr på et variert og spennende program som etterstreber å gi deg argumentene og kunnskapen du trenger frem mot stortingsvalget.

Vi ønsker å engasjere til økt deltakelse i valgkampen. Årets Kommunal har derfor fått tittelen «Nytt flertall – et mer rettferdig Norge». Økende ulikhet og klasseskiller, et godt arbeidsliv for alle og tillitsreform er derfor blant temaene som vil stå høyt på dagsorden den 16. juni.

Programledere for årets digitale konferanse er radio- og fjernsynsjournalist Nina Stensrud Martin og journalist og forfatter Erik Aasheim. I tillegg har vi invitert alle partilederne på Stortinget til valgkampdebatt og dueller. Kjente samfunnsdebattanter som Shazia Majid, Linn Stalsberg og Marianne Marthinsen er også bekreftet til programmet. Du møter selvsagt også alle forbundslederne i LO Kommune.

Nils Brenna, kjent fra radioprogrammet «Sånn er du», er bekreftet til årets program. Under overskriften «Sånn er dere» skal han fortelle hvordan deltakerne på årets Kommunal skiller seg fra resten av Norges befolkning.

Til det kunstneriske programmet kommer rapper og fersk spellemannsprisvinner Musti, Trine Rein, Gammalgrass, folkedanseren Vilde Westeng og hardingfelespiller Birgit Haukås. I tillegg skal slampoet og forfatter Guro Sibeko levere hardtslående poesi.

Kontakt oss

LO Kommune holder til i Keysersgate 15, Oslo. Inngang fra Pilestredet eller Munchs gate.

Ansatte

Pål Skarsbak

Pål Skarsbak

Astrid Lund

Astrid Lund

Mari Natvig Sandene

Mari Natvig Sandene