Vi forhandler lønn og rettigheter på vegne av våre medlemmer

Foto: Mari Natvig Sandene / LO Kommune

Dette er LO Kommune

LO Kommune er ett av LOs to karteller. LOs representantskap vedtok i juni 1994 at Statstjenestemannskartellet skulle endres til LO Stat og forhandlingssammenslutningen LOK skulle endres til LO Kommune. I utgangspunktet var det vedtatt av LO Kongressen i 1993 at det skulle være fire karteller i LO. LO Industri og LO Service ble også dannet, men begge fikk kort levetid og er lagt ned.  Administrasjonen i LO Kommune ble etablert 1. juni 1997.

Vedtektene sier at LO Kommune skal «virke for medlemsforbundenes faglige, sosiale og økonomiske fellesinteresser».

Kartellets viktigste oppgave er å forhandle lønn og rettigheter på vegne av forbundenes om lag 190 000 medlemmer i KS' tariffområde.

Det er enighet i lønnsoppgjøret i kommunesektoren for 2022.
- Vi mener det er et rettferdig og godt lønnsoppgjør for hele laget, sier Mette Nord.
Den krevende meklingen i kommuneoppgjøret ble avsluttet tirsdag 24. mai klokka 13.20, over 13 timer på overtid. Resultatet satt langt inne for LO Kommunes forbund. Fem av de seks forbundene godtok meklingsresultatet, mens det siste - Skolenes landsforbund - forkastet det anbefalte forslaget.
Les hele saken her.

LO Kommune er også arrangør av 
den årlige Kommunalkonferansen, administrerer OU-ordningen 
i KS' tariffområde og har oppfølgingsansvar for LO Kommune lokalt.LO Kommunes høyeste organ er årsmøtet. Årsmøtet velger styre for to år av gangen. Styret leder virksomheten i samsvar med kartellets og LOs vedtekter. Styreleder for LO Kommune er Mette Nord, forbundsleder i Fagforbundet.  

LO Kommune har 189 601 aktive medlemmer i kommunal sektor.


Forbund

Administrasjonen i LO Kommune ble etablert 1. juni 1997. 
LO Kommune består av følgende forbund i kommunal sektor:

Fagforbundet

Fagforbundet er LOs største forbund med nesten 400 000 medlemmer. Forbundet har medlemmer i nærmere 180 forskjellige yrker. Fagforbundet organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale, statlige, private og offentlige virksomheter og i sykehusene med alle støttefunksjoner.

http://fagforbundet.no

Fellesorganisasjonen (FO)

FO er fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere, og er både en fagforening og et profesjonsforbund. FO har i underkant av 33 000 medlemmer.

http://fo.no

Skolenes landsforbund (SL)

Forbundet organiserer arbeidstakere og studenter innenfor utdanning, opplæring og oppvekst.

http://skoleneslandsforbund.no

Creo

Creo er Norges største kunstnerorganisasjon. Forbundet arbeider for å sikre medlemmene bedre lønns- og arbeidsvilkår, enten de er arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende. Alle som har inntekt fra kunstneriske eller kunstpedagogiske yrker kan bli medlem i Creo.

http://creokultur.no

EL og IT Forbundet

Forbundet organiserer ansatte i telekommunikasjonsbransjen, energiforsyningen, elektrobransjen og IT-bransjen.

http://elogit.no

Norsk Sjøoffisersforbund (NSOF)

Norsk Sjøoffisersforbund er Norges største fagforening for maritime ledere. I Norsk Sjøoffisersforbund samles norske skipsoffiserer som tjenestegjør på alle typer skip og flyttbare innretninger (rigger) - i alle deler av den maritime næringen.

http://nsof.no

Kommunalkonferansen 2022

Morgendagens kommuner

Kommunalkonferansen 2022 ble avholdt 13. - 14. september 2022 på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen, og over 300 deltakere fra hele landet deltok.

Konferansen hadde tittelen “Morgendagens kommuner, ” og bestod av spennende innledninger, debatter og samtaler. Under konferansier Tone Foss Aspevolls ledelse, tok vi for oss temaer som kommune-Norges utfordringer og muligheter i åra fremover, psykisk helse blant unge, barnehagedrift, lokalt trepartssamarbeid, fagbevegelsens rolle i arbeidslivet og mye, mye mer. Tradisjonen tro var det partilederdebatt, der både statsminister Jonas Gahr Støre og en rekke andre partiledere deltok.

Neste års Kommunalkonferanse avholdes 6. - 7. juni 2023 på Quality Airport Hotel, Gardermoen. Hold av datoene allerede nå!

Kontakt oss

LO Kommune holder til i Keysersgate 15, Oslo. Inngang fra Pilestredet eller Munchs gate.

Ansatte

Pål Skarsbak

Pål Skarsbak

Mari Natvig Sandene

Mari Natvig Sandene